Kontakt os på

Åbningstider

 

Bageren

  Tlf: 8788 2600
Mail: ry@kvickly.dk
Adr: siimtoften 2, 8680 Ry
Mandag- Søndag:

Helligdage:
08.00 - 20.00

        LUKKET
Mandag - Søndag:

Helligdage:
6:30 - 20.00

6:30 - 14:00
               

 

Se vores Jubilæumskrift - tryk på Jubilæums logoet.

Brugsforeningen TRYG

(Kvickly Ry & SuperBrugsen Ry & Kolt)


- Kan også hentes i PDF udgave- Klik her

2015   Brugsforeningen TRYG fylder 100 år. Det fejres med arrangementer for medlemmer og kunder i maj måned. Et skrift om foreningens første 100 år udgives. Brugsforeningen TRYG køber endnu engang op i online supermarkedet OSUMA – TRYG ejer nu 80% af den samlede aktiekapital.
2014   Anlægspuljen udvides til 8 mio. kr. og der doneres kr. 2 mio. til en ny Multihal i Ry. Det sker via en kampagne i samarbejde med Ry City. Den kaldes BrugBonen, og går ud på, at kunder skal indsamle boner i alle rys forretninger. Brugsforeningen TRYG betaler 4% af bonernes sum til Ry Hallen indtil de 4% udgør 2 mio. kr. Egnsarkivet - alias Niels Hovgård - laver en DVD om Brugsforeninegn TRYGs historie. En siddebalkon ved musik pavillon på havnen støttes med kr. 300.000.
2013   Kvickly Ry Puljen skænker en ny badebro samt en kajakisætningsbro til Knudhule Strand – pris kr. 802.000. Der købes aktier i OSUMA og foreningen ejer nu 50% af virksomheden. SuperBrugsen i Ry omstilles til nyt koncept og der investeres i nyt køl og frost – pris kr. 1,5 mio. Naboejendommen til Netto i Ry – Brunhøjvej 3 - købes og der åbnes Iværksætterhus i lokalerne. 10 iværksættere flytter ind. Anlægspuljen donerer midler til projekt ”den digitale Landhandel” i Alken – kr. 90.000.
2012   Alle foreningens 3 butikker kommer ud med overskud. Kvickly Ry Anlægspuljen skænker Ry en bro ved Marimunde – Kvickly Broen – donation på kr. 1,1 mio. Fra anlægspuljen bevilges kr. 50.000,00 om året i 10 år til vedligeholdelse af Puls Parken på Kildebjerg. Puljen betaler for etablering af hjemmesiden Ry.dk – kr. 400.000. Et kunstprojekt på Mølleskolen støttes med kr. 184.000.
2011   SuperBrugsen i Kolt åbner i februar – omstillingen til SuperBrugsen koster 4,1 mio. kr. Kvickly Ry Anlægspuljen bevilger kr. 180.000 i støtte til en udendørs maleriprojekt på Siimtoften med kunstneren Erik Peitersen.Kvickly Ry åbner Danmarks første selvbetjente postbutik.
2010   SuperBrugsen Ry moderniseres og får bl.a. ny stor indgangsportal. Ejendommen Enghavevej 6 købes med henblik på nedrivning og etablering af p-pladser ved ejendommen Klostervej 6 – pris 2,2 mio. Brugsforeningen får tilbudt at købe SuperBest i Kolt/Hasselager, et supermarked på 23 mio. i omsætning - pris 8,75 mio. kr. Klostertorvet – som er torvet ved foreningens ejendom på Klostervej 6 – renoveres for 350.000 kr. I bestyrelsen vedtages det at etablere en Kvickly Ry Anlægspulje med en kapital på 5 mio. kr. Midlerne skal bruges til støtte til almennyttige anlægsprojekter i den gamle Ry Kommune.
2009   SuperBest på Parallelvej overtages 1/1 2009, bygges om til SuperBrugsen Ry, som åbner den 17. januar. Naboejendommen til SuperBrugsen Ry - Industrivej 11 – købes til en pris på 5 mill. Brugsforeningen bevilger 400.000 over 5 år til digitalisering af Ry Biograf. Egenkapitalen i Brugsforeningen TRYG når op på kr. 41 mio.
2008   Brugsforeningen køber 25% af aktierne i online supermarkedet OSUMA. OSUMA skal indsamle ordrer på dagligvarer, som skal pakkes i Kvickly Ry og andre brugser rundt om i landet. Brugsforeningen TRYG køber den lokale SuperBest på Parallelvej – pris 13,5 mill. TRYG indskyder kr. 50.000 i et selskab, som ejes af 13 selvstændige brugsforeningen med Kvickly butikker. Selskabet overtager Kvickly Ebeltoft, og TRYG ejer dermed 7,69% af Kvickly Ebeltoft.
2007   Kvickly afgiver jord til kommunen, så stor rundkørsel med adgang til Siimtoften kan etableres. Ry Kommune nedlægges, og Ry er nu i Skanderborg Kommune
2006   Kvickly Ry ombygger/udvider indgangsparti for at gøre plads til det lokale apoteksudsalg. Den lokale DK benzin tank på Randersvej overtages og konverterer den til nyt OK-benzinanlæg. Kvickly Ry bliver det første varehus i Danmark, som indfører elektronisk prismærkning. En ny varegård på 300 m² bygges.
2005   Kvickly Ry kommer med det hidtil bedste driftsresultat i foreningens historie, og Ry bliver den første Kvickly i Danmark, som overtager det lokale posthus.
2001   Kvickly Ry bliver den første Kvickly i Danmark, som etablerer nedkølet Mejeritorv. Kvickly Ry udvider og modernisere butikken for 16 mill.
2000   Kvickly er ved at være for lille, så med henblik på udvidelse køber foreningen en nabogrund på Siimtoften af kommunen.
1999   Uddeler Ib Svejstrup går på pension efter 37 år i foreningen – heraf de sidste 22 som uddeler. Torben Andreassen ansættes som varehusdirektør og Leif Bergmann vælges som ny formand. Samtidig får Kvickly får en ny konkurrent i NETTO på Parallelvej.
1990   Agronom Peter Skov Larsen vælges til formand efter lærer Poul Jacobsen
1989   Flytter BRUGSEN fra Klostervej til Siimtoften og bliver til Kvickly, en investering på 20 mill. Den gamle brugs på Klostervej 6 ombygges til butikscenter med plads til 6 forretninger. Brugsforeningen beholder ejerskabet af bygningen). Brugsforeningen bygger et varehus på 3150 m² med 1800 m2 salgsareal. Det besluttes at forretningen skal være at typen Kvickly – et varehus.
1988   Brugsforeningen køber efter lange forhandlinger med Ry Kommune en grund på Siimtoften – ca. 100 meter fra forretningen på Klostervej 6.
1987   En dankortterminal installeres i butikken.
1982   Folkeskolelærer Poul Jacobsen afløser Svend Poulsen på formandsposten.
1978   Formandsskifte idet landbrugskonsulent Svend Poulsen afløser Niels Jensen på posten.
1977   Uddeler Oluf Rasmussen går på pension efter 42 år på posten. Forretningens førstemand siden 1962 – Ib Svejstrup – vælges til ny uddeler.
1974   Butikken er igen for lille, og der udvides – denne gang til 750 m².
1970   Arbejdsleder Niels Jensen afløser tømrermester Henning Simonsen på formandsposten for foreningen.
1967   Brugsen er blevet for lille, og butikken udvides til 400 m².
1963   Brugsens åbner byens første supermarked med selvbetjening og der indføres kontant betaling. Forretningen er på 240 m².
1962   Brugsforeningen køber ejendommen Klostervej 6 med henblik på at skaffe mere plads.
1958   Dybfrost kommer til verden, og i brugsen i Ry får man en fryser på prøve.
1955   Arkitekt Karl Kristensen afløses på formandsposten af tømrermester Henning Simonsen.
1951   Man eksperimenterer med at indføre delvis selvbetjening i butikken på Klostervej 30. De trange pladsforhold gør det vanskeligt.
1946   Formandsskifte idet skovrider O Weismann efter 21 år på posten afløses af arkitekt Karl Kristensen.
1936   Foreningen modtager tilladelse til at uddele øl og stærkere drikke fra forretningen på Klostervej 30.
1935   Uddeler Obel afløses af uddeler Oluf Rasmussen som blev på posten i 42 år. I årene 1915 til 1963 er brugsen beliggende på adressen Klostervej 30, en lille butik som dog udvides og bygges til ad flere omgange. Det diskuteres i hele perioden i bestyrelsen af flytte brugsen ’nærmere byen’.
1930   Uddeler Jensen får nyt job i Århus og afløses af foreningens 3. uddeler Thura Obel.
1925   Uddeler Christensen afløses af foreningens 2. uddeler Bernhardt E. Jensen. Som ny formand for foreningen vælges Fabriksarbejder Marius Nielsen. Han afløses dog sidst på året af skovrider O. Weismann.
1924   Forstander Karl Skafte afløses på formandsposten af rentier N. P. Nielsen
1920   P. Vestergaard afløses som formand for foreningen af forstander Karl Skafte.
1915   Den 6. maj 1915 åbner forretningen i lejede lokaler på Klostervej 30, og navnet ændres til Brugsforeningen TRYG under ledelse af uddeler Vilhelm Christensen i lejede lokaler på Klostervej 30 – en lille butik med diskbetjening. Man søger en uddeler som skal være ‘en mand i sin bedste alder, der har fået sin uddannelse i brugsforeningens tjeneste’.Den 27. februar 1915 holdes stiftende generalforsamling og Brugsforeningen for Ry. St. og Omegn stiftes. Fabriksarbejder Chr. P. Vestergaard er foreningens første formand.
1914   Den 5. december mødes en gruppe personer på afholdshotellet i Ry for at drøfte oprettelsen af en brugsforening.
     
    Vækst i omsætning, indtjening og kundetilfredshed
Kvickly Ry har i årene 2000 – 2010 været i Kædens top 10 over butikker med størst vækstindex.
Kvickly Ry har ved alle kundetilfredshedsmålinger været blandt de 10 bedste.
Kvickly Ry har i alle årene 2005 – 2010 været i top 10 målt på DB2 i % af omsætningen.
     
    Brugforeningen TRYGs potentiale og udfordringer
Byen udvikler sig med mange nye borgere hvert år.
Fremtidige planer kunne være at overtage butikker med potentiale i en radius af 25 km fra Ry.
Kvickly Ry arbejder hele tiden på at skabe værdier til vores kunder, ikke kun ved lav pris
     
    Ejerforhold
Brugsforeningen TRYG er en selvstændig forening, som driver detailhandel, ejendomme og benzinanlæg, samt medejer af et online supermarked. Foreningen har ultimo 2014 i alt 4030 medlemmer.
Kvickly kæden består af 80 Kvickly’er, heraf er de 14 butikker selvstændige, som har indgået en franchiseaftale med COOP Danmark a/s.
     
    Vision:
At skabe og vedligeholde Danmarks mest attraktive, effektive og kundevenlige Kvickly samt SuperBrugser.

Kvickly Ry Anlægspuljen

Ansøger   Tilskud til/Formål   Beløb bevilget
Ry Hallen   Udvidelse/bonaktivitet   2.000.000
Grønt Partnerskab   Kvickly Broen ved Marimunde   1.053.925
Tårnkomiteen   Legeplads Himmelbjerget   692.000
Brugsforeningen TRYG   Drift af Ry.dk (12X15000)   600.000
Grønt Partnerskab   Badebro ved Knudhule   600.000
Kildebjergselskabet   Pulsparken - legezonen i Kildebjerg   500.000
Brugsforeningen TRYG   RY.dk   400.000
Rotary   siddeBalkon/havnefronten   300.000
Diverse foreninger   Diverse aktiviteter   250.000
Grønt Partnerskab   KajakIsætningsbro Knudhule   204.000
RYST   Maleri på Siimtoften   190.000
Mølleskolen   Udsmykning af Mølleskolen   184.500
Diverse foreninger   Byens Hus på Posthusgrunden   100.000
Iværksætterhuset   Løbende Kølerum mv. til Alken   100.000
Alken beboerforening   Købmandsforretning   90.559
Grønt Partnerskab   Legeunivers på Himmelbjerget   50.000
Borgerforeningen Gl. Rye   Fond Lyngbakkerne   50.000
Omstilling Ry   Messe   10.000
Øm Kloster Museum   Formidlingsskilt   3.600
         
    Totalt 2011 - 2014:   7.828.584
 
site created and hosted by skandiaweb
Kvickly RY - 8788 2600 - Siimtoften 2 - 8680 Ry - cvr.nr. 37904228
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!