Blog Kategorier

Blog Kategorier

Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Brugsforeningen TRYG

(Kvickly Ry & SuperBrugsen Ry & Kolt)

2015

 

Brugsforeningen TRYG fylder 100 år. Det fejres med arrangementer for medlemmer og kunder i maj måned. Et skrift om foreningens første 100 år udgives. Brugsforeningen TRYG køber endnu engang op i online supermarkedet OSUMA – TRYG ejer nu 80% af den samlede aktiekapital.

2014

 

Anlægspuljen udvides til 8 mio. kr. og der doneres kr. 2 mio. til en ny Multihal i Ry. Det sker via en kampagne i samarbejde med Ry City. Den kaldes BrugBonen, og går ud på, at kunder skal indsamle boner i alle rys forretninger. Brugsforeningen TRYG betaler 4% af bonernes sum til Ry Hallen indtil de 4% udgør 2 mio. kr. Egnsarkivet - alias Niels Hovgård - laver en DVD om Brugsforeninegn TRYGs historie. En siddebalkon ved musik pavillon på havnen støttes med kr. 300.000.

2013

 

Kvickly Ry Puljen skænker en ny badebro samt en kajakisætningsbro til Knudhule Strand – pris kr. 802.000. Der købes aktier i OSUMA og foreningen ejer nu 50% af virksomheden. SuperBrugsen i Ry omstilles til nyt koncept og der investeres i nyt køl og frost – pris kr. 1,5 mio. Naboejendommen til Netto i Ry – Brunhøjvej 3 - købes og der åbnes Iværksætterhus i lokalerne. 10 iværksættere flytter ind. Anlægspuljen donerer midler til projekt ”den digitale Landhandel” i Alken – kr. 90.000.

2012

 

Alle foreningens 3 butikker kommer ud med overskud. Kvickly Ry Anlægspuljen skænker Ry en bro ved Marimunde – Kvickly Broen – donation på kr. 1,1 mio. Fra anlægspuljen bevilges kr. 50.000,00 om året i 10 år til vedligeholdelse af Puls Parken på Kildebjerg. Puljen betaler for etablering af hjemmesiden Ry.dk – kr. 400.000. Et kunstprojekt på Mølleskolen støttes med kr. 184.000.

2011

 

SuperBrugsen i Kolt åbner i februar – omstillingen til SuperBrugsen koster 4,1 mio. kr. Kvickly Ry Anlægspuljen bevilger kr. 180.000 i støtte til en udendørs maleriprojekt på Siimtoften med kunstneren Erik Peitersen.Kvickly Ry åbner Danmarks første selvbetjente postbutik.

2010

 

SuperBrugsen Ry moderniseres og får bl.a. ny stor indgangsportal. Ejendommen Enghavevej 6 købes med henblik på nedrivning og etablering af p-pladser ved ejendommen Klostervej 6 – pris 2,2 mio. Brugsforeningen får tilbudt at købe SuperBest i Kolt/Hasselager, et supermarked på 23 mio. i omsætning - pris 8,75 mio. kr. Klostertorvet – som er torvet ved foreningens ejendom på Klostervej 6 – renoveres for 350.000 kr. I bestyrelsen vedtages det at etablere en Kvickly Ry Anlægspulje med en kapital på 5 mio. kr. Midlerne skal bruges til støtte til almennyttige anlægsprojekter i den gamle Ry Kommune.

2009

 

SuperBest på Parallelvej overtages 1/1 2009, bygges om til SuperBrugsen Ry, som åbner den 17. januar. Naboejendommen til SuperBrugsen Ry - Industrivej 11 – købes til en pris på 5 mill. Brugsforeningen bevilger 400.000 over 5 år til digitalisering af Ry Biograf. Egenkapitalen i Brugsforeningen TRYG når op på kr. 41 mio.

2008

 

Brugsforeningen køber 25% af aktierne i online supermarkedet OSUMA. OSUMA skal indsamle ordrer på dagligvarer, som skal pakkes i Kvickly Ry og andre brugser rundt om i landet. Brugsforeningen TRYG køber den lokale SuperBest på Parallelvej – pris 13,5 mill. TRYG indskyder kr. 50.000 i et selskab, som ejes af 13 selvstændige brugsforeningen med Kvickly butikker. Selskabet overtager Kvickly Ebeltoft, og TRYG ejer dermed 7,69% af Kvickly Ebeltoft.

2007

 

Kvickly afgiver jord til kommunen, så stor rundkørsel med adgang til Siimtoften kan etableres. Ry Kommune nedlægges, og Ry er nu i Skanderborg Kommune

2006

 

Kvickly Ry ombygger/udvider indgangsparti for at gøre plads til det lokale apoteksudsalg. Den lokale DK benzin tank på Randersvej overtages og konverterer den til nyt OK-benzinanlæg. Kvickly Ry bliver det første varehus i Danmark, som indfører elektronisk prismærkning. En ny varegård på 300 m² bygges.

2005

 

Kvickly Ry kommer med det hidtil bedste driftsresultat i foreningens historie, og Ry bliver den første Kvickly i Danmark, som overtager det lokale posthus.

2001

 

Kvickly Ry bliver den første Kvickly i Danmark, som etablerer nedkølet Mejeritorv. Kvickly Ry udvider og modernisere butikken for 16 mill.

2000

 

Kvickly er ved at være for lille, så med henblik på udvidelse køber foreningen en nabogrund på Siimtoften af kommunen.

1999

 

Uddeler Ib Svejstrup går på pension efter 37 år i foreningen – heraf de sidste 22 som uddeler. Torben Andreassen ansættes som varehusdirektør og Leif Bergmann vælges som ny formand. Samtidig får Kvickly får en ny konkurrent i NETTO på Parallelvej.

1990

 

Agronom Peter Skov Larsen vælges til formand efter lærer Poul Jacobsen

1989

 

Flytter BRUGSEN fra Klostervej til Siimtoften og bliver til Kvickly, en investering på 20 mill. Den gamle brugs på Klostervej 6 ombygges til butikscenter med plads til 6 forretninger. Brugsforeningen beholder ejerskabet af bygningen). Brugsforeningen bygger et varehus på 3150 m² med 1800 m2 salgsareal. Det besluttes at forretningen skal være at typen Kvickly – et varehus.

1988

 

Brugsforeningen køber efter lange forhandlinger med Ry Kommune en grund på Siimtoften – ca. 100 meter fra forretningen på Klostervej 6.

1987

 

En dankortterminal installeres i butikken.

1982

 

Folkeskolelærer Poul Jacobsen afløser Svend Poulsen på formandsposten.

1978

 

Formandsskifte idet landbrugskonsulent Svend Poulsen afløser Niels Jensen på posten.

1977

 

Uddeler Oluf Rasmussen går på pension efter 42 år på posten. Forretningens førstemand siden 1962 – Ib Svejstrup – vælges til ny uddeler.

1974

 

Butikken er igen for lille, og der udvides – denne gang til 750 m².

1970

 

Arbejdsleder Niels Jensen afløser tømrermester Henning Simonsen på formandsposten for foreningen.

1967

 

Brugsen er blevet for lille, og butikken udvides til 400 m².

1963

 

Brugsens åbner byens første supermarked med selvbetjening og der indføres kontant betaling. Forretningen er på 240 m².

1962

 

Brugsforeningen køber ejendommen Klostervej 6 med henblik på at skaffe mere plads.

1958

 

Dybfrost kommer til verden, og i brugsen i Ry får man en fryser på prøve.

1955

 

Arkitekt Karl Kristensen afløses på formandsposten af tømrermester Henning Simonsen.

1951

 

Man eksperimenterer med at indføre delvis selvbetjening i butikken på Klostervej 30. De trange pladsforhold gør det vanskeligt.

1946

 

Formandsskifte idet skovrider O Weismann efter 21 år på posten afløses af arkitekt Karl Kristensen.

1936

 

Foreningen modtager tilladelse til at uddele øl og stærkere drikke fra forretningen på Klostervej 30.

1935

 

Uddeler Obel afløses af uddeler Oluf Rasmussen som blev på posten i 42 år. I årene 1915 til 1963 er brugsen beliggende på adressen Klostervej 30, en lille butik som dog udvides og bygges til ad flere omgange. Det diskuteres i hele perioden i bestyrelsen af flytte brugsen ’nærmere byen’.

1930

 

Uddeler Jensen får nyt job i Århus og afløses af foreningens 3. uddeler Thura Obel.

1925

 

Uddeler Christensen afløses af foreningens 2. uddeler Bernhardt E. Jensen. Som ny formand for foreningen vælges Fabriksarbejder Marius Nielsen. Han afløses dog sidst på året af skovrider O. Weismann.

1924

 

Forstander Karl Skafte afløses på formandsposten af rentier N. P. Nielsen

1920

 

P. Vestergaard afløses som formand for foreningen af forstander Karl Skafte.

1915

 

Den 6. maj 1915 åbner forretningen i lejede lokaler på Klostervej 30, og navnet ændres til Brugsforeningen TRYG under ledelse af uddeler Vilhelm Christensen i lejede lokaler på Klostervej 30 – en lille butik med diskbetjening. Man søger en uddeler som skal være ‘en mand i sin bedste alder, der har fået sin uddannelse i brugsforeningens tjeneste’.Den 27. februar 1915 holdes stiftende generalforsamling og Brugsforeningen for Ry. St. og Omegn stiftes. Fabriksarbejder Chr. P. Vestergaard er foreningens første formand.

1914

 

Den 5. december mødes en gruppe personer på afholdshotellet i Ry for at drøfte oprettelsen af en brugsforening.

 

 

 

 

 

Vækst i omsætning, indtjening og kundetilfredshed
Kvickly Ry har i årene 2000 – 2010 været i Kædens top 10 over butikker med størst vækstindex.
Kvickly Ry har ved alle kundetilfredshedsmålinger været blandt de 10 bedste.
Kvickly Ry har i alle årene 2005 – 2010 været i top 10 målt på DB2 i % af omsætningen.

 

 

 

 

 

Brugforeningen TRYGs potentiale og udfordringer
Byen udvikler sig med mange nye borgere hvert år.
Fremtidige planer kunne være at overtage butikker med potentiale i en radius af 25 km fra Ry.
Kvickly Ry arbejder hele tiden på at skabe værdier til vores kunder, ikke kun ved lav pris

 

 

 

 

 

Ejerforhold
Brugsforeningen TRYG er en selvstændig forening, som driver detailhandel, ejendomme og benzinanlæg, samt medejer af et online supermarked. Foreningen har ultimo 2014 i alt 4030 medlemmer.
Kvickly kæden består af 80 Kvickly’er, heraf er de 14 butikker selvstændige, som har indgået en franchiseaftale med COOP Danmark a/s.

 

 

 

 

 

Vision:
At skabe og vedligeholde Danmarks mest attraktive, effektive og kundevenlige Kvickly samt SuperBrugser.


brf-tryg.png

Hent vores CV HER

Skærmbillede 2017-09-10 kl- 22-24-31.pn

Hent Årsskriftet hæftet HER