Blog Kategorier

Blog Kategorier

Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Formand

Carsten Bank-Mikkelsen

nopic.png

Næstformand
Lars Geil 

nopic.png

Bestyrelsesmedlem
Kristine Schou

nopic.png

Bestyrelsesmedlem
Henrik Kleis

nopic.png

Bestyrelsesmedlem
Poul Kristian Mourtisen

nopic.png

Bestyrelsesmedlem
Lise Haahr Hanneslund

nopic.png

Suppleant
Peter Bjørn

nopic.png

Medarbejderrepræsentant og sekretær
Frank Hansen

nopic.png

Direktør
Torben Andreassen

Brugsforeningen TRYG ejes af foreningens ca. 4.600 medlemmer. Ejerskabet udmøntes via generalforsamlingen, hvor hvert medlem har 1 stemme. I praksis er det den medlemsvalgte bestyrelse, som jfr. foreningens vedtægter har mandat til at træffe beslutninger vedr. køb og salg, udvidelser og ombygninger, aftaler med leverandører samt træffer alle  beslutninger ang. økonomisk støtte til foreninger og projekter.

Den daglige ledelse af foreningens aktiviteter og forretninger varetages af en direktør, som er ansvarlig overfor bestyrelsen. I hver butik ansætter direktøren en varehuschef eller en uddeler, som alle refererer til direktøren.

application-pdf.png Hent vores vedtægter som PDF